„Управление на отпадъци“. Семинар – обучение на еколози на общини

18.04.2016

На 13 - 15 април тази година в Центъра за развитие на екологичната инфраструктура-ЦХЛ, Стара Загора, „БалБок Инженеринг“ АД съвместно с АСЕКОБ организира информационно-обучителен семинар „Управление на отпадъци“ за специалистите по околна среда от общинските администрации.

Сред участниците бяха представители на общини (еколози, заместник-кметове, служители от общински предприятия „Чистота“ и оператори на депа), МОСВ (експерти от Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“) и ПУДООС и от БалБок Инженеринг.

Семинарът откри д-р Лилия Желязкова, изп. директор на БалБок Инженеринг АД.

Едни от важните теми в програмата на семинара бяха свързани с МОСВ като компетентен орган по отношение на отговорностите и дейностите с отпадъците в България, възможностите за обучение на общински еколози в Центъра за професионално обучение към ЦРЕИ, представяне на проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България, представяне на Българо-швейцарската програма, управление на отпадъците, вкл. опасните в Норвегия.

Презентации:

„Българо-швейцарската програма – подкрепа и решение на проблема със старите пестициди и опасните битови отпадъци”, лектор Ренета Георгиева – изпълнителен директор на ПУДООС

„Проект Еко-иновативна система за управление на опасни отпадъци с неизвестен състав и произход – решение на проблема със замърсяване на околната среда”, лектор д-р Ралица Ангелова, ръководител на Проекта

„Информационна система по Проект „Еко-иновативна система за управление на опасни отпадъци с неизвестен състав и произход”, лектори доц. д-р Желязко Желязков и д-р Пламен Милев

„Управление на опасни и масоворазпростанени отпадъци – законодателство, проблеми, решения”, лектор Диана Балева експерт от дирекция „УООП“, МОСВ

„Управление на битовите отпадъци – законодателство, проблеми, решения“, лектор Гюлер Алиева експерт от дирекция „УООП“, МОСВ

„Управление на отпадъците в Норвегия“, подготвена от Mepex, изнесена от д-р Ралица Ангелова

„Износ на опасни отпадъци – опита на „БалБок Инженеринг АД като част от българската система“, лектор Мая Станкева ръководител направление „ИСУ“ и консултант по безопасностт за превоз на опасни товари, БалБок Инженеринг АД

„Обучение на еколозите на общините в България в Центъра за професионално обучение към ЦРЕИ”, лектори инж. Росица Жекова директор ЦРЕИ-ЦХЛ и инж. Сийка Терзиева ръководител „Стратегическо планиране“ БалБок Инженеринг АД.

„Управление на опасни битови отпадъци“, лектор инж. Сийка Терзиева ръководител „Стратегическо планиране“ БалБок Инженеринг АД.

Темите на семинара предизвикаха засилен интерес и оживени дискусии от страна на участниците.

Програмата включваше и разглеждане на Централната химическа лаборатория, реализирана по проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“ и нейното представяне от Нина Георгиева, р-л ЦХЛ.

В последния ден на семинара участниците получиха сертификати от Центъра за професионално обучение, връчени от изп. директор на БалБок Инженеринг АД, д-р Лилия Желязкова.

Проведеният семинар е в рамките на Проект 2015/104949 „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 „Иновации в зелената индустрия“.

 

Презентации за изтегляне:

Проект "Еко-иновативна система за управление на опасни отпадъци с неизвестен състав и произход"

Управление на опасни и масоворазпростанени отпадъци – законодателство, проблеми, решения

Управление на битовите отпадъци – законодателство, проблеми, решения

Износ на опасни отпадъци – опита на БалБок Инженеринг АД като част от българската система

Управление на опасни битови отпадъци

Управление на отпадъци в Норвегия

Обучение на еколозите на общините в България в Центъра за професионално обучение към ЦРЕИ

 

 

 

 

 

 

Върни се към новините